16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu:

    a) postavljanja i održavanja podmorskog kabela 20 kV Jadrija-Školjić (kopnena i podmorska dionica) i

    b) izgradnje priključnog kabelskog 10(20) kV voda i 0,4 kV mreže za TS 10(20)0,42 kV „Školjić“, k.o. Donje Polje

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

2. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja:

   a) plaže ispred kampa Plitka vala. K.O. Murter-Betina na području Općine Tisno i

   b) postojećeg privezišta uz ugostiteljsko turističku zonu u Betini na području Općine Tisno

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

3. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

    a) gospodarskog korištenja postojećeg sportsko-rekreacijskog centra Mandalina na lokaciji kat.čest. 5998 k.o. Mandalina na području Grada Šibenika

    b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene-luku nautičkog turizma–sidrište ispred čest.zem. 13333 k.o. Murter-Betina u uvali Zmiščica na otoku Zminjaku - Općina Murter-Kornati

    c) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene-luku nautičkog turizma–sidrište ispred čest.zem. 835 k.o. Kornati-Sali u uvali Bizikovica, otok Žut - Općina Murter-Kornati

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

5. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – PRIRODA

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove