15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

Predloženi

DNEVNI RED

 

 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju izvješća o radu župana šibensko-kninske županije za razdoblje od 1.siječnja a do 30. lipnja 2015. godine

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan 

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća za 2014. godinu o provedbi „Plana gospodarenja otpadom u Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2007.-2015.“ 

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

4. Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma u Betini (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 4/99 i 8/00)

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

           

6.Prijeldog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za polje R04

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

8. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja:

   a) postojećeg privezišta uz ugostiteljsko turističku zonu u Betini na području Općine Tisno i

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

   b) plaže ispred kampa Plitka vala, K.O. Murter-Betina na području Općine Tisno    

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj