11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014. godinu (III.)

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

           

3. Prijedlog  Proračuna Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

4. Prijedlog  Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

5. Prijedlog odluka o podnošenju zahtjeva Ustavnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

   a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini i

   b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

7. Prijedlog izmjena Plana (I,) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,znanost, kulturu i športa

 

8. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Šibensko-kninske županije za 2104. godinu 

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

9. Prijedlog odluke  o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

10. Prijedlog Programa javnih potreba:

   a)  u kulturi Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

   b) u športu Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

   c) udruga građana Šibensko-kninske  županije za 2015. godinu i

   d) u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanjem obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim osobama u luci posebne namjene - luci nautičkog turizma  u Betini

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjaka u zoni ušća rijeke Krke za polja Š11 i Š12

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja za 2013. godinu u provedbi Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011.-2013.

Izvjestitelj: Marlena Floigl: pročelnica Upravnog odjel za gospodarstvo i Drago Matić, ravnatelj RRA

 

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na  Odluku o izmjenama i dopunama Statuta za starije i nemoćne osobe „Cvjetnog doma“ Šibenik i na Statut Doma (pročišćeni tekst)

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i Socijalnu skrb

 


Poziv na 11. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 10. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije