10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

 Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Šibensko-kninske županije

Izvjestitelji: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport i Ante Alfirev, v.d. tajnika

 

2. Prijedlog odluku o produljenju razdoblja trajanja provedbe Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011. - 2013.

Izvjestitelji: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i Drago Matić, ravnatelj RRA

 

3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

   a) gospodarskog korištenja priveza u funkciji gospodarske djelatnosti uz poslovnu zonu Kruščica zapadno  od „Vojnog mula“ na području k.o. Rogoznica 

   b) gospodarskog korištenja plaže na predjelu Podglavica, k.o. Rogoznica

   c) korištenja luke posebne namjene –  športske luke Zablaće, k.o. Donje Polje Zablaće 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama

 

    IZVJEŠĆE povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

5. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika:

    a) za područje Općine Biskupija,

    b) za područje Općine Kijevo i

    c) za područje Općine Ružić

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

6. Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti 

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

7. Prijedlog zaključaka  o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Županijske uprave za ceste na  području Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Ante Parat, ravnatelj ŽUC-a

 


Poziv na 10. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 9. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije