1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013

 

Ispiši sadržaj

Predloženi

DNEVNI RED

- Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će presjedavati sjednicom do izbora predsjednika
- svečana prisega članova Županijske skupštine

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine