Uređenje poučne staze u šumi Šubićevac, grad ŠibenikUređenje poučne staze u šumi Šubićevac, grad Šibenik