Uređenje Posjetiteljskog centra Kanal sv.Ante u sklopu projekta "Turistička valorizacija Kanala sv.Ante u Šibeniku - 2.faza"Uređenje Posjetiteljskog centra Kanal sv.Ante u sklopu projekta "Turistička valorizacija Kanala sv.Ante u Šibeniku - 2.faza"