Uređenje arheološkog parka "COLENTUM" na poluotoku Gradina, općina Murter-KornatiUređenje arheološkog parka "COLENTUM" na poluotoku Gradina, općina Murter-Kornati