Uklanjanje postojeće građevine i izgradnja stambeno-poslovne građevine, k.o. Murter-BetinaUklanjanje postojeće građevine i izgradnja stambeno-poslovne građevine, k.o. Murter-Betina