Uklanjanje nanosa (spruda) iz korita rijeke Zrmanje u Mokrom polju, općina ErvenikUklanjanje nanosa (spruda) iz korita rijeke Zrmanje u Mokrom polju, općina Ervenik