Uklanjanje nanosa iz korita rijeke Cetine na dionicama u naselju Cetina, općina CivljaneUklanjanje nanosa iz korita rijeke Cetine na dionicama u naselju Cetina, općina Civljane