Sanacija postojeće pješačke staze na Velikom Kornatu, k.o. KornatiSanacija postojeće pješačke staze na Velikom Kornatu, k.o. Kornati