Rekonstrukcija zgrade E1- istraživačke postaje Martinska, k.o. Martinska, grad ŠibenikRekonstrukcija zgrade E1- istraživačke postaje Martinska, k.o. Martinska, grad Šibenik