Rekonstrukcija stambene građevine, k.o. Murter-BetinaRekonstrukcija stambene građevine, k.o. Murter-Betina