Rekonstrukcija i dogradnja stambene građevine te pomoćne građevine, k.o. Bogatić ProminskiRekonstrukcija i dogradnja stambene građevine te pomoćne građevine, k.o. Bogatić Prominski