Rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine - pršutane. k.o. Brištani, Grad DrnišRekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine - pršutane. k.o. Brištani, Grad Drniš