Rekonstrukcija građevine poljoprivredne namjena, k.o. JezeraRekonstrukcija građevine poljoprivredne namjena, k.o. Jezera