Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja stambene zgrade, k.o. Murter-BetinaRekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja stambene zgrade, k.o. Murter-Betina