Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja stambene zgrade, k.o. Murter-BetinaRekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja stambene zgrade, k.o. Murter-Betina