Rekonstrukcija dijela državne ceste DC56, izgradnja nogostupa i biciklističke staze u SkradinuRekonstrukcija dijela državne ceste DC56, izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Skradinu