Postavljanje sidrenog sustava u uvali Mala Stupica na otoku Žirju, grad ŠibenikPostavljanje sidrenog sustava u uvali Mala Stupica na otoku Žirju, grad Šibenik