Postavljanje montažno mobilnog planinarskog skloništa na Dinari "Lisine-Bukvin vrh"Postavljanje montažno mobilnog planinarskog skloništa na Dinari "Lisine-Bukvin vrh"