Izuzeće od zabrane prenamjene travnjaka ID ARKOD parcela, općina BiskupijaIzuzeće od zabrane prenamjene travnjaka ID ARKOD parcela, općina Biskupija