Izuzeće od zabrane prenamjene travnjaka ID ARKOD parcela - 3627140 i 3560592, k.o. Čista Izuzeće od zabrane prenamjene travnjaka ID ARKOD parcela - 3627140 i 3560592, k.o. Čista