Izuzeće od zabrane prenamjene travnjaka ID ARKOD parcela 3300508 i 3397251, grad SkradinIzuzeće od zabrane prenamjene travnjaka ID ARKOD parcela 3300508 i 3397251, grad Skradin