Izgradnja zgrade javne namjene - Kuća Maslina u Jezerima na Murteru, k.o. JezeraIzgradnja zgrade javne namjene - Kuća Maslina u Jezerima na Murteru, k.o. Jezera