Izgradnja zahvata u prostoru infrastrukturne namjene- prometnica i komunalna infrastruktura, k.o. Murter-BetinaIzgradnja zahvata u prostoru infrastrukturne namjene- prometnica i komunalna infrastruktura, k.o. Murter-Betina