izgradnja stambeno poslovne-građevine sa izgradnjom dviju pomoćnih građevina - bazena, k.o. Jezeraizgradnja stambeno poslovne-građevine sa izgradnjom dviju pomoćnih građevina - bazena, k.o. Jezera