Izgradnja stambene građevine - višestruke kuće i pomoćne građevine, k.o. Murter-BetinaIzgradnja stambene građevine - višestruke kuće i pomoćne građevine, k.o. Murter-Betina