Izgradnja stambene građevine sa pomoćnom građevinom (natkriveni prostor za parking), k.o. JezeraIzgradnja stambene građevine sa pomoćnom građevinom (natkriveni prostor za parking), k.o. Jezera