Izgradnja stambene građevine - kuće za odmor sa dvije pomoćne građevine (bazeni), k.o. JezeraIzgradnja stambene građevine - kuće za odmor sa dvije pomoćne građevine (bazeni), k.o. Jezera