Izgradnja stambene građevine i pomoćne građevine - bazena, k.o. RogoznicaIzgradnja stambene građevine i pomoćne građevine - bazena, k.o. Rogoznica