Izgradnja stambene građevine A, k.o. Murter - BetinaIzgradnja stambene građevine A, k.o. Murter - Betina