Izgradnja samostojeće stambene građevine, k.o. Velušić, grad DrnišIzgradnja samostojeće stambene građevine, k.o. Velušić, grad Drniš