Izgradnja samostojeće obiteljske građevine, k.o. Jezera, općina TisnoIzgradnja samostojeće obiteljske građevine, k.o. Jezera, općina Tisno