Izgradnja reciklažnog dvorišta Hripe, k.o. Murter-BetinaIzgradnja reciklažnog dvorišta Hripe, k.o. Murter-Betina