Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, Marinkovićeva koliba-Crni potoci, k.o. PlavnoIzgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, Marinkovićeva koliba-Crni potoci, k.o. Plavno