Izgradnja proizvodno-ugostiteljske građevine - pršutane sa kušaonicom, k.o. Pakovo seloIzgradnja proizvodno-ugostiteljske građevine - pršutane sa kušaonicom, k.o. Pakovo selo