Izgradnja građevine stambene namjene, te pomoćne građevine, k.o. Murter - BetinaIzgradnja građevine stambene namjene, te pomoćne građevine, k.o. Murter - Betina