Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. PuljaneIzgradnja građevine stambene namjene, k.o. Puljane