Izgradnja građevine stambene namjene sa bazenom, k.o. JezeraIzgradnja građevine stambene namjene sa bazenom, k.o. Jezera