Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. RogoznicaIzgradnja građevine stambene namjene, k.o. Rogoznica