Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Murter-BetinaIzgradnja građevine stambene namjene, k.o. Murter-Betina