Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. JezeraIzgradnja građevine stambene namjene, k.o. Jezera