Izgradnja građevine stambene namjene i pomoćne građevine, k.o. JezeraIzgradnja građevine stambene namjene i pomoćne građevine, k.o. Jezera