Izgradnja građevine športsko-rekreacijske namjene, zip-line, k.o. Skradin i k.o. LozovacIzgradnja građevine športsko-rekreacijske namjene, zip-line, k.o. Skradin i k.o. Lozovac