Izgradnja građevine mješovite namjene, k.o. Murter-BetinaIzgradnja građevine mješovite namjene, k.o. Murter-Betina