Izgradnja građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava k.o. SkradinIzgradnja građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava k.o. Skradin