Izgradnja građevina ugostiteljsko - turističke namjene - kompleks građevina kampa autokampa, k.o. Bogatić MiljevačkiIzgradnja građevina ugostiteljsko - turističke namjene - kompleks građevina kampa autokampa, k.o. Bogatić Miljevački