Izgradnja građevina stambene namjene, k.o.Murter-BetinaIzgradnja građevina stambene namjene, k.o.Murter-Betina